Elektrotechnika

3-ročný odbor 2675 L 01 Elektrotechnika – energetika.

3-ročný odbor 2675 L 03 Elektrotechnika – elektronické zariadenia.

Externé nadstavbové štúdium.

Pre koho je odbor určený?

Pre tých, ktorým učarovala elektrotechnika a jej široké možnosti od jej samotnej výroby až po elektroniku.

Elektrotechnika- energetika: staneš sa kvalifikovaný odborný technický pracovník v silnoprúdovej elektrotechnike. Získaš zručnosti pri výrobe, montáži, meraní, nastavovaní, udržovaní a opravovaní elektrických a elektronických prvkov, strojov. Budeš vedieť vykonávať všetky bežné elektroinštalačné a prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie.

Elektrotechnika- elektronické zariadenia: úspešným ukončením štúdia sa staneš kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne vykonávať práce v rôznych elektrotechnických a elektronických činnostiach. Spoznáš  postupy pre výrobu, montáž, prevádzku, údržbu a opravy elektronických zariadení a prácu so základným SW určeným na túto činnosť.

Výhody odboru v kocke

Získaš maturitné vysvedčenie a môžeš ďalej pokračovať na VŠ.

Môžeš získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.

Elektrotechnika – energetika:

  • staneš sa kvalifikovaný odborný technický pracovník, ktorý ovláda vykonávanie elektrotechnologických postupov. Získaš zručnosti pri výrobe, montáži, meraní, nastavovaní, udržovaní a opravovaní elektrických a elektronických prvkov, strojov,
  • budeš vedieť vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom  využívaní  materiálov a energií.


Elektrotechnika – elektronické zariadenia:

  • úspešným ukončením štúdia sa staneš kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne vykonávať práce v rôznych elektrotechnických a elektronických činnostiach,
  • spoznáš spôsoby komunikácie v jednotlivých systémoch, ich vzájomné prepojenie a komunikačné kanály v systéme montáže, ako aj v prevádzke elektronických zariadení,
  • naučíš sa samostatne pracovať s využitím PC techniky a poznať základné programové vybavenie určené pre výrobu, montáž, prevádzku, údržbu a opravy elektronických zariadení.

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o prihlásenie študenta alebo máte otázky, vyplňte, prosím, tento formulár a spojíme sa s vami.

Potrebujete
poradiť?

Mária Šidlovská