Darujte 2 %

Vážení rodičia a priatelia školy,

veríme, že aj v tomto mimoriadnom období budete ochotní podporiť náš fond ROZVOJ darovaním svojich 2 % (3 %) z odvedených daní, aby sme tak spoločne mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania a rozvíjať kultúru prostredia, v ktorom sa vaše deti pripravujú na budúce povolanie.  

Systém darovania 2 %, resp.3 % z dane z príjmu zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci môžu naďalej poukázať tieto peniaze tak ako doteraz. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite, prosím, v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Tlačivo „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“ doručte, prosím, do 30.04.2023 (resp. podľa predĺženia) na príslušný daňový úrad.

Vašu adresu úradu nájdete tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Údaje o prijímateľovi 2 % z dane

Obchodné meno alebo názov: ROZVOJ n. f.
Sídlo – ulica: J. Jonáša
Súpisné / orientačné číslo: 6179/5
PSČ: 84306
Obec: Bratislava
Právna forma: neinvestičný fond
Identifikačné číslo (IČO/SID): 36077046/NULL

Neinvestičný fond ROZVOJ

V roku 2002 sme sa rozhodli založiť pri škole neinvestičný fond ROZVOJ, ktorý nám pomáha zlepšovať proces vzdelávania žiakov, podporovať ich voľnočasové aktivity a celkovo zlepšovať kultúrne prostredie v škole.

Podpora týchto aktivít pomocou fondu ROZVOJ je možná len vďaka sponzorským darom a finančným príspevkom od Vás – rodičov a priateľov školy. Podporiť nás môžete darovaním 50 ,- € alebo dobrovoľným príspevkom.

Vďaka Vašej pomoci môžeme každoročne organizovať pre Vaše deti tiež rôzne odborné exkurzie, športové, jazykové a odborné súťaže. Postupne budujeme odborné učebne vybavené modernými učebnými pomôckami, odmeňujeme najlepších žiakov školy, úspešných účastníkov súťaží a podporujeme projekty zahraničných stáží pre žiakov. 

Vaše príspevky posielajte na číslo účtu: SK97 0200 0000 0016 8750 8656

Do poznámky uveďte meno žiaka a triedu.

Ďakujeme!