Otvárame 2. kolo prijímacieho konania

Milí uchádzači, 
máme ešte 22 voľných miest pre štúdium na Duálnej akadémii!


Tí z vás, ktorí ešte nepotvrdili nástup na strednú školu, majú možnosť zúčastniť sa 2. kola prijímacieho konania na Súkromnú SOŠ automobilovú Duálna akadémia, ktoré sa bude konať 21.06.2022 na nasledovné neobsadené miesta:

·         V študijnom odbore 2413 K mechanik strojov a zariadení – 2 voľné miesta v systéme duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov

(1 Slovnaft montáže a opravy, 1 Duálna akadémia – agentúrny zamestnávateľ)

V študijnom odbore 2679 K mechanik mechatronik – 4 voľné miesta v systéme duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov

(1 Faurecia, 2 Slomatec, 1 Agentúrny zamestnávateľ Duálna akadémia)

·         V študijnom odbore s maturitou 2697 K mechanik elektrotechnik – automatizačná technika – 6 voľných miest v systéme duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov

(1 Slovnaft, 5 Duálna akadémia – agentúrny zamestnávateľ)

·         V študijnom odbore s maturitou 2697 K mechanik elektrotechnik – odborný informatik – 1 voľné miesto v systéme duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa Volkswagen Slovakia

·         V 3-ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár 01 mechanik – 9 voľných miest bez prijímacích skúšok v neduálnom systéme vzdelávania

Prosíme uchádzačov o 3-ročný učebný odbor, aby prihlášku na SŠ poslali elektronicky prostredníctvom EduPage alebo listinne poštou (s podpismi oboch zákonných zástupcov) najneskôr do 15.06.2022.

Povinnou prílohou prihlášky pre uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je správa z diagnostického vyšetrenia nie staršia ako dva roky. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením predkladajú aj vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

Uchádzačov o 4-ročné študijné odbory v systéme duálneho vzdelávania prosíme:

1.      Vyplniť žiadosť o duálne vzdelávanie: https://skola.dualnaakademia.sk/ziadost-o-dualne-vzdelavanie/

2.      Poslať prihlášku elektronicky prostredníctvom EduPage alebo listinne poštou (s podpismi oboch zákonných zástupcov) najneskôr do 15.06.2022.

Povinnou prílohou prihlášky pre uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je správa z diagnostického vyšetrenia nie staršia ako dva roky. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením predkladajú aj vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

3.      21.06.2022 – prijímacie konanie na vyššie uvedené neobsadené miesta

4.      do 23.06.2022 – zákonný zástupca uchádzača doručí SSOŠA záväzné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium


V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte: tel. č. 0904 548 552

Share on facebook
Zdieľať
© Duálna Akadémia 2019-2022. Všetky práva vyhradené.
Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD