Pedagogický
zbor

Učiteľ Predmet, ktorý vyučuje Telef. kontakt Email
Albrecht Peter, Ing.
odborné predmety
peter.albrecht@dualnaakademia.sk
Bačinská Emília, Ing.
odborné predmety
02/69307253
emiliabacinska@sosaba.edupage.org
Bajo Miroslav, Ing.
anglický jazyk
02/69307256
bajo@sosaba.edupage.org
Baloga Matúš, Bc.
odborné predmety
02/69307253
matusbaloga@sosaba.edupage.sk
Bauer Alfréd, Mgr.
telesná a športová výchova
02/69307257
alfredbauer@sosaba.edupage.org
Boldižárová Ida, Mgr
matematika
02/69307250
idka.boldizarova@gmail.com
Bullová Denisa, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra
02/69307258
denisabullova@sosaba.edupage.org
Danišová Patrícia, Mgr.
nemecký jazyk
02/69307258
danisova@sosaba.edupage.org
Dlhý Otto
odborné predmety
02/69307252
dlhy@sosaba.sk
Fickingerová Beáta, MBA
anglický jazyk
02/69307250
ravingerova@sosaba.edupage.org
Kadlec Miroslav, Ing.
anglický jazyk
02/69307256
kadlec@sosaba.sk
Konevalová Mária, Mgr.
projektový manažér, nemecký jazyk
02/69307217
konevalova@sosaba.sk
Križanská Miroslava, Ing.
odborné predmety
02/69307256
miroslavakrizanska@sosaba.edupage.org
Molnárová Ľubica, Ing.
odborné predmety
02/69307256
lubicamolnarova@sosaba.edupage.org
Ondruš Pavol, Bc.
odborné predmety
02/69307253
pavolpndrus@sosaba.edupage.org
Pavel Pavlenda, Ing.
matematika
02/69307253
pavlenda@sosaba.edupage.prg
Piatachenko Olena
odborné predmety
piatachenko@sosaba.sk
Sitár Ján, Mgr.
matematika, fyzika
02/69307250
jansitar@sosaba.edupage.org
Švajlenová Viera, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
02/69307251
svajlenova@sosaba.edupage.org
Tisovčík Ivan, Ing.
odborné predmety
02/69307253
ivantisovcik@sosaba.edupage.org
Vlk Peter
odborné predmety
02/69307253
petervlk@sosaba.edupage.org
Zavacký Martin, Bc.
odborné predmety
02/69307253
martinzavacky@sosaba.edupage.org
Zbraneková Alžbeta, Mgr.
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
02/69307251
zbranekova@sosaba.edupage.org
Žitný Martin, Ing
odborné predmety
02/69307253
zitny@sosaba.edupage.org