Školský psychológ

Mgr. Zuzana Hrdinová

Konzultačné hodiny
PO – PIA: 8:00 – 16:00 hod.

Telefonický kontakt
+421 947 925 829

E-mail
zuzana.hrdinova@dualnaakademia.sk

Náplň práce školského psychológa

a) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v našej škole,

b) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,

c) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

d) zabezpečuje komplexný poradenský servis metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy

– informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov

– diagnostickú činnosť pre žiakov,

e) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy,

f) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie.

Pomoc existuje

Ak sa Ti práve nemôžem venovať, skús sa obrátiť na odborníkov aj tu:

 

 Sú to užitočné kontakty, keď:

– potrebuješ poradiť

– sa potrebuješ s niekým porozprávať a práve nemáš s kým

– potrebuješ pomoc

 

A koho tu nájdeš?

Odborníkov a ľudí s dobrým srdcom,  čo Ťa neodsúdia a nehodnotia. Vypočujú Ťa, poradia a povzbudia.

A je len na Tebe, či ostaneš v anonymite alebo nie. Hlavne nebuď na to sama alebo sám.

Chatová a internetová poradňa IPčko.sk:  https://ipcko.sk/ (nonstop)

IPčko – telefonická poradňa: 0800 500 333 alebo 0800 500 888 (pre žiakov z Ukrajiny)  
 
Bezplatná telefonická linka Detskej istoty: 116 111 (nonstop)
BEZPLATNÁ TELEFONICKÁ LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA – 0800 800 566 (NONSTOP)