Strojárstvo

2-ročný odbor  2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

2-ročný odbor 2414 L 04 Strojárstvo – podnikanie a služby.

Externé nadstavbové štúdium.

Pre koho je odbor určený?

Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení: pre každého, koho fascinujú stroje a zariadenia. Naučíš sa orientovať sa v strojárskych výpočtoch, pripraviť technickú a technologickú dokumentáciu, poznať moderné strojárske materiály a strojové zariadenia, využívať progresívne technológie.

Uplatníš sa vo firmách ako konštruktér, technológ, prevádzkový a montážny technik, manažér, majster vo výrobe a pod. Pracovať môžeš aj ako živnostník či podnikateľ.

Strojárstvo – podnikanie a služby: tento odbor je pre teba, ak máš obchodno-technického ducha, t.j. bavia ťa stroje a technológie, ale radšej by si ich predával a zabezpečoval ich servis, ako konštruoval a navrhoval. Štúdiom získaš vedomosti a zručnosti z oblasti využívania nových odborných poznatkov strojárstva, skladovania, obchodu a služieb v strojárskom priemysle.

Budeš pripravený na odborné práce pri výrobe strojárskych výrobkov, ich predaji, servise, či vedení agendy hospodárenia.

Výhody odboru v kocke

Získaš maturitné vysvedčenie a môžeš ďalej pokračovať na VŠ.

Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

  • naučíš sa identifikovať strojové súčiastky, orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,
  • osvojíš si ako správne navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení,
  • budeš vedieť diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach, vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení,
  • získaš vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia výroby, montáže a opráv zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných progresívnych technológiách a zabezpečovaní ich bezporuchového chodu.

Strojárstvo – podnikanie a služby

  • štúdiom získaš vedomosti a zručnosti z oblasti využívania nových odborných poznatkov strojárstva, skladovania, obchodu a služieb v strojárskom priemysle (prezentácia, predaj, vizuálna kontrola výrobkov, atď.),
  • osvojíš si technologické postupy a výrobnú dokumentáciu pre nový výrobok,
  • budeš pripravený na odborné práce pri výrobe strojárskych výrobkov, ich predaji, servise, či vedení agendy hospodárenia.

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o prihlásenie študenta alebo máte otázky, vyplňte, prosím, tento formulár a spojíme sa s vami.

Potrebujete
poradiť?

Mária Šidlovská