Núdzový
kontakt

V zmysle rozkazu Prezidenta Policajného zboru SR č. 55/2023 na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách Vám dávame k dispozícii kontaktné údaje za účelom kontaktovania príslušného Obvodného oddelenia PZ v prípade ohrozenia, podozrenia z akejkoľvek
protiprávnej činnosti na území školy alebo v súvislosti so žiakmi a zamestnancami školy.

V prípade podozrenia k páchaniu trestnej činnosti alebo priestupku neváhajte kontaktovať:

Obvodné oddelenie PZ Devínska Nová Ves
 

Na Grbe 2, 841 07 Bratislava

02/64777258 – stála služba

0961 034 705, 02/6476 1257

V prípade potreby môžete taktiež využiť tiesňovú linku polície – 158, prípadne číslo 112 a taktiež nás môžete kontaktovať emailom na adrese:

chranimedeti@minv.sk

sabina.salova@minv.sk

Obvodné oddelenie PZ Devínska Nová Ves

Na grbe č. 2

841 07  Bratislava

Tel: 0961034705

Tel. kontakt na riaditeľa OO PZ DNV: 0961 034 700 

E-Mail: oopzdevinskanves@minv.sk

POZN.: Viac informácií o mäkkých cieľoch nájdete tu:

https://civilnaochrana.org/?p=5438