Prijímacie skúšky

Stredná odborná škola Duálna akadémia automobilová v Bratislave má otvorené dvere pre všetkých, ktorých lákajú moderné technológie, robotizácia a digitalizácia. Vďaka duálnemu vzdelávaniu dokážu naši študenti overiť svoje teoretické znalosti
priamo v praxi. Praktické vyučovanie tvorí až 70% a prebieha v tréningovej hale Duálnej akadémie a priamo u zamestnávateľa, 
kde sa žiaci učia pracovať s tými najmodernejšími technológiami.

Podmienky prijímacieho konania

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka študijných a učebného odboru pre šk. rok 2023/2024

Absolvuj prípravný kurz na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky

Výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník 2023/2024

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli stať sa súčasťou Duálnej Akadémie a zúčastnili sa tak na našich prijímacích skúškach, ktoré sa konali 4. a 9. mája 2023 v priestoroch našej školy. 

S radosťou Vám oznamujeme, že TU nájdete oficiálne výsledky našich prijímacich skúšok a už teraz sa tešíme na nové, usmiate tváre, ktoré k nám zavítajú v septembri. 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať:

  • I. kolo1. termín:                            4. máj 2023 (štvrtok)

                         2. termín:                            9. máj 2023 (utorok)

19.5.2023 Výsledky I. kola prijímacieho konania na webovej stránke školy

  • II. kolo:                                               20. jún 2023 (utorok)

II. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

23.6.2023 Výsledky II. kola prijímacieho konania na webovej stránke školy

 
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovo „absolvoval/a“, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
 
 
V školskom  roku 2023/2024 otvárame:
4-ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou
 

   

  

2411 K mechanik nastavovač

 

 

2413 K mechanik strojov a zariadení

 

2495 K autotronik

Pri tomto odbore sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť 

2679 K mechanik mechatronik

 

2697 K mechanik elektrotechnik (automatizačná technika)

 

2697 K mechanik elektrotechnik (odborný informatik)

 

 
V školskom  roku 2023/2024 otvárame:
3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou
  
  

2487 H autoopravár 01 mechanik

Pri tomto odbore sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť