Prijímacie skúšky

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka študijných a učebného odboru pre šk. rok 2021/2022

Výsledky

Pozri si, ako si dopadol na prijímačkách

Termíny

  • Termín: máj 2022
 
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovo „absolvoval/a“, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.