Prijímacie skúšky

Stredná odborná škola Duálna akadémia automobilová v Bratislave má otvorené dvere pre všetkých, ktorých lákajú moderné technológie, robotizácia a digitalizácia. Vďaka duálnemu vzdelávaniu dokážu naši študenti overiť svoje teoretické znalosti
priamo v praxi. Praktické vyučovanie tvorí až 70% a prebieha v tréningovej hale Duálnej akadémie a priamo u zamestnávateľa, 
kde sa žiaci učia pracovať s tými najmodernejšími technológiami.

Podmienky prijímacieho konania

Kritéria prijatia žiakov do 4-ročných študijných a 3-ročného učebného odboru pre školský rok 2024/2025.

Výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník 2023/2024

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli stať sa súčasťou Duálnej Akadémie a zúčastnili sa tak na našich prijímacích skúškach, ktoré sa konali 4. a 9. mája 2023 v priestoroch našej školy.  S radosťou Vám oznamujeme, že TU nájdete oficiálne výsledky našich prijímacich skúšok a už teraz sa tešíme na nové, usmiate tváre, ktoré k nám zavítajú v septembri.    Prijímacie skúšky sa budú konať:
  • I. kolo1. termín:                            4. máj 2023 (štvrtok)
                         2. termín:                            9. máj 2023 (utorok) 19.5.2023 Výsledky I. kola prijímacieho konania na webovej stránke školy
  • II. kolo:                                               20. jún 2023 (utorok)

II. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

23.6.2023 Výsledky II. kola prijímacieho konania na webovej stránke školy

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovo „absolvoval/a“, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
V školskom  roku 2024/2025 otvárame:
4-ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou
 

   

2413 K mechanik strojov a zariadení
2679 K mechanik mechatronik

2697 K mechanik elektrotechnik (automatizačná technika)

2697 K mechanik elektrotechnik (odborný informatik)

2697 K Mechanik elektrotechnik (chladiarenské zariadenia a tepelné čerpadlá)

2697 K mechanik elektrotechnik (silnoprúdová technika)

2495 K autotronik

Pri tomto odbore sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť

 
V školskom  roku 2024/2025 otvárame:
3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou
  

2487 H autoopravár 01 mechanik

 Pri tomto odbore sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť