Študijné a učebné
odbory

Mechanik
elektrotechnik

Odborný informatik

Mechanik
mechatronik

Mechanik
nastavovač

Mechanik strojov
a zariadení

Autotronik

Autoopravár

Externé 3-ročné
nadstavbové štúdium

Predaj a servis
vozidiel

Strojárstvo

Elektrotechnika

Potrebujete
poradiť?

Petra Hriňová Maliniaková

+421 948 161 375