Duálne
vzdelávanie

Cieľom našej školy je za pomoci duálneho vzdelávania vychovať zo svojich študentov nadaných pracovníkov pre moderný priemysel.

Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavenej tréningovej hale Duálnej Akadémie a priamo u vybraného zamestnávateľa, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami.

Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Benefity
duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie 70 %,
teoretické 30 %

Získanie zručností
a skúseností priamo
u zamestnávateľa

Bezplatné štúdium
s pravidelným podnikovým
štipendion a príplatkom za
produktívnu prácu

Po úspešnom ukončení štúdia
garancia pracovného miesta
u jedného z vybraných
zamestnávateľov

Zamestnávatelia
a vzdelávacie odbory
pre školský rok 2023/24

DUÁL NEDUÁL
Mechanik elektrotechnik
Automatizačnej techniky
check-mark-orange-small Volkswagen Slovakia, Forvia, Slovnaft, Elektro-Haramia
Odborný informatik check-mark-orange-small Volkswagen Slovakia
Elektrotechnik odbor
Silnoprúdová technika
check-mark-orange-small Slovnaft, ZSE
Elektrotechnik odbor
Chladiace zariadenia
a tepelné čerpadlá
check-mark-orange-small Daikin
Mechanik mechatronik check-mark-orange-small Volkswagen Slovakia, Forvia, Magna Slomatec
Mechanik strojov a zariadení check-mark-orange-small Volkswagen Slovakia, Slovnaft, Magna Slomatec
Mechanik nastavovač check-mark-orange-small
Autotronik check-mark-orange-small Volkswagen Slovakia, Škoda Auto
Autoopravár check-mark-orange-small

Napísali o nás

Potrebujete
poradiť?

Mária Šidlovská