Duálne
vzdelávanie

Cieľom našej školy je za pomoci duálneho vzdelávania vychovať zo svojich študentov nadaných pracovníkov pre moderný priemysel.

Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavenej tréningovej hale Duálnej akadémie a priamo u vybraného zamestnávateľa, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami.

Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Benefity
duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie 70 %,
teoretické 30 %

Získanie zručností
a skúseností priamo
u zamestnávateľa

Bezplatné štúdium
s pravidelným podnikovým
štipendion a príplatkom za
produktívnu prácu

Po úspešnom ukončení štúdia
garancia pracovného miesta
u jedného z vybraných
zamestnávateľov

Zamestnávatelia
a vzdelávacie odbory
pre školský rok 2022/23

DUÁL NEDUÁL
Mechanik elektrotechnik check-mark-orange-small Volkswagen, Faurecia, Slovnaft, Elektro-Haramia, Duálna akadémia check-mark-orange-small
Odborný informatik check-mark-orange-small Volkswagen
Mechanik mechatronik check-mark-orange-small Volkswagen, Faurecia, Snop Automotive, Magna Slomatec
Mechanik strojov a zariadení check-mark-orange-small Volkswagen, Slovnaft, Duálna akadémia, AE Precisions
Mechanik nastavovač check-mark-orange-small
Autotronik check-mark-orange-small Volkswagen, Škoda
Autoopravár check-mark-orange-small

Napísali o nás

Potrebujete
poradiť?

Mária Šidlovská