Ako sa k nám prihlásiť

Vyber si odbor

Vyber si zamestnávateľa 

(platí len pre duálne vzdelávanie)

Vyplň online žiadosť 

(platí len pre duálne vzdelávanie)

Podaj prihlášku

Absolvuj pohovor u zamestnávateľa

(platí len pre duálne vzdelávanie)

Sprav prijímačky

Si jedným z nás

Vyber si odbor

Vyber si zamestnávateľa

Vyplň žiadosť

Pohovor u zamestnávateľa

Podaj prihlášku

Sprav prijímačky

Si jedným z nás

Odbory
v duálnom vzdelávaní

 1. Vyplň online žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej akadémii. Spolu so žiadosťou o duálne vzdelávanie nezabudni podať aj prihlášku na strednú školu. Prostredníctvom EduPage alebo ju v papierovej forme zašli na adresu našej školy:

  Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna Akadémia, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

 2. Po vyplnení žiadosti ťa bude kontaktovať tebou vybraný zamestnávateľ a pozve ťa na výberové konanie u zamestnávateľa. Termín a formu výberového konania určí samotný zamestnávateľ. Po úspešnom absolvovaní konania ti vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania. Toto potvrdenie stačí zaslať elektronicky na: skola@dualnaakademia.sk

  ❗ Nezabudnite, že pre správne prihlásenie je potrebné nám poslať aj žiadosť aj prihlášku na strednú školu.

Viac sa dozviete v našom inštruktážnom videu:

Odbory
v neduálnom vzdelávaní

 1. Stačí podať prihlášku do cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu akadémiu. Online žiadosť sa pri neduálnych odboroch nevypĺňa!
 2. Bez prijímacích skúšok (Platí iba pred 3-ročný odbor autoopravár)
 

Praktické vyučovanie v neduálnych odboroch:

V 1. ročníku praxuješ priamo u zamestnávateľa alebo v školských dielňach. V 2. a 3. ročníku výlučne u zamestnávateľa (firma, servis…). Prax si zabezpečuješ buď sám (možnosť aj v mieste bydliska) alebo ti ju zabezpečí škola. Ak sa po skončení štúdia rozhodneš študovať ďalej, môžeš u nás absolvovať 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou.

Technické lýceum - Bilingválne štúdium (anglický jazyk)

1. Stačí podať prihlášku cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu.

Prihlášky je možné podávať elektronicky prostredníctvom EduPage. 

❗Pri bilingválnom technickom lýceu je nutné absolvovať aj prijímacie skúšky.

Vyplnenú ju zašlite na túto adresu:

Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna Akadémia,
 J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava
 
V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na
Môžeš si podať prihlášku na dva rôzne odbory na našej škole.

Prihlášku môžu uchádzači podať najneskôr v 2 termínoch:

máj 2024 – platí pre absolventov stredných škôl
júl 2024 –   uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok, resp. ktorých neprijali na vysokú školu

Vyplň prihlášku

Dĺžka štúdia:            2 roky
Možnosť získať:       maturitu (úplné stredné odborné vzdelanie)

Nadstavbové diaľkové štúdium bude organizované v popoludňajších hodinách spravidla raz týždenne (utorok) v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín. Uchádzačom garantujeme kolegiálny, ústretový a priateľský prístup zo strany učiteľov i majstrov odbornej výchovy.

 Nadstavbové štúdium je určené pre úspešných absolventov nasledovných 3-ročných učebných odborov:

pre Predaj a servis –   zoznam odborov

pre Strojárstvo –          zoznam odborov

pre Elektrotechika –   zoznam odborov

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania:

 • žiadosť o prijatie na štúdium
 • prihláška na štúdium (stiahnuť)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní: overené kópie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške

Štúdium je spoplatnené príspevkom do n. f. Rozvoj vo výške 150,- €  za 1 polrok (na celý školský rok 300,- € )

Potrebujete
poradiť?

Petra Hriňová Maliniaková

skola@dualnaakademia.sk

+421 948 161 375