Maturity/AP skúšky

Všetky potrebné informácie k maturitám a záverečným skúškam

Maturity

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY:

 • Termíny konania – riadne:
  – slovenský jazyk a literatúra: 15. 3. 2022
  – cudzie jazyky: 16. 3. 2022
  – matematika: 17. 3. 2022

 • Termíny konania – náhradné: 05. – 08. 4. 2022
 • Termíny konania – opravné: 03. – 08. 9. 2022

Pomocné materiály na stiahnutie

Dôležité stránky

AP1 / AP2 skúšky

Naši žiaci absolvujú v 2. ročníku a na konci štúdia v 4. ročníku písomné i praktické skúšky podľa nemeckého formátu. V prípade ich úspešného absolvovania získavajú medzinárodný certifikát, ktorý im pomáha presadiť sa nielen doma, ale aj v zahraničí.

MM/MET

 • písomká skúška: 19.4.
 • praktická skúška: 10. – 14.5.

ME/EAT

 • písomká skúška: 20.4.
 • praktická skúška: 3. – 7.5.

ME/EAT

 • písomká skúška: 20.4.
 • praktická skúška: 3. – 7.5.

MSZ/IM

 • písomká skúška: 21.4.
 • praktická skúška: 5. – 6.5.

MN/WZM

 • písomká skúška: 21.4.
 • praktická skúška: 3. – 4.5.

AU/KFZM

 • písomká skúška: 22.4.
 • praktická skúška: 10. – 13.5.