Maturity/AP skúšky

Všetky potrebné informácie k maturitám a záverečným skúškam

Maturita 2023

EXTERNÁ ČASŤ (test) A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI  (sloh) MATURITNEJ SKÚŠKY:

 • Termíny konania – riadne:
  – slovenský jazyk a literatúra: 14. 3. 2023
  – anglický jazyk, nemecký jazyk: 15. 3. 2023

 • Termíny konania – náhradné: 05. – 08. 4. 2023
 • Termíny konania – opravné: 03. – 08. 9. 2023
 
PRAKTICKÁ ČASŤ:

– Mechanik Nastavovač – 2.5.2023
– Mechanik strojov a zariadení 3.5.2023
– Mechanik elektrotechnik – 2.5 – 3.5.2023
– Mechanik mechatronik – 4.5. – 5.5.2023
– Autotronik – 9.5. – 10.5.2023
– Mechanik elektrotechnik (PAL) – 9.5.-11.5.2023
 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY:

slovenčina, cudzí jazyk, odborné predmety – teória

 • 29.5 – 2.6. 2023
 

 AKADEMICKÝ TÝŽDEŇ:

 • 22. – 26.5. 2023

Pomocné materiály na stiahnutie

Dôležité stránky

AP1 / AP2 skúšky

Naši žiaci absolvujú v 2. ročníku a na konci štúdia v 4. ročníku písomné i praktické skúšky podľa nemeckého formátu. V prípade ich úspešného absolvovania získavajú medzinárodný certifikát, ktorý im pomáha presadiť sa nielen doma, ale aj v zahraničí.

Termíny AP2

MM/MET

 • písomná skúška: 30.3. 2022
 • praktická skúška: 25., 26., 27., 28. apríl 2022

ME/EAT

 • písomná skúška: 29.3. 2022
 • praktická skúška: 9., 10., 11., 12. máj 2022

MSZ/IM

 • písomná skúška: 31.3. 2022
 • praktická skúška: 11. – 12.5. 2022

MN/WZM

 • písomná skúška: 31.3. 2022
 • praktická skúška: 9. – 10.5. 2022

AU/KFZM

 • písomná skúška: 28.3. 2022
 • praktická skúška: 3., 4., 5., 6. máj 2022

Termíny AP1:

MM/MET

 • písomná skúška: 1.6. 2022
 • praktická skúška: 23.-24. 6. 2022

ME/EAT

 • písomná skúška: 2.6.2022
 • praktická skúška: 13., 15., 17. jún 2022

MSZ/IM

 • písomná skúška: 31.5. 2022
 • praktická skúška: 21. – 22. 6. 2022

OI/FI

 • písomná skúška: 09.6. 2022
 • praktická skúška: 

AU/KFZM

 • písomná skúška: 1.6. 2022
 • praktická skúška: 14., 15., 16., 17., jún 2022