Verejné
obstarávania

Zistite viac o verejnom obstarávan Duálnej Akadémie.

Získali sme ocenenie zodpovedný obstarávateľ za rok 2022

Portál TRANSPAREX udelil Duálnej akadémii, z.z.p.o. ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali sme 2. miesto v kategórii „ Stredná škola“ s nadpriemerným hodnotením A+.

Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, zodpovedným za proces verejného obstarávania, ako aj pani Ing. Hodošiovej zo spoločnosti Enteris, s.r.o.. 

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX prevádzkuje.