Študent mesiaca – September 2023 (Martin Chudý)

Októbrový #Hydepark v Duálke plný zaujímavostí a vyhlasovania študenta mesiaca!

Naši študenti majú aj tento mesiac za sebou pravidelný #Hydepark, na ktorom študenti z Gastroškola.sk rozprávali o expedícii v Chorvátsku, na ktorom sa zúčastnili vďaka rozvojovému programu DofE – Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Okrem toho koordinátor odborného vzdelávania a vzťahov so zamestnávateľmi Martin Kmec porozprával o súťaži Young Car Mechanic a vyzval predovšetkým autotronikov a autoopravárov, aby sa zapojili do aktuálneho ročníka. Taktiež sme odovzdali aj cenu a odmenu študentovi mesiaca za september, ktorým sa stal Martin Chudý. Srdečne gratulujeme a veríme, že ho toto ocenenie ešte viac motivuje!

Každý mesiac sa vo vestibule našej Duálnej Akadémie stretávajú žiaci prvých a druhých ročníkov v sprievode svojich majstrov na projekte Hyde Park. Ten ponúka študentom a študentkám spätnú väzbu v ich štúdiu, kedy sa prváci a druháci stretnú vo vestibule so svojimi majstrami a vedúcim odborného vzdelávania a diskutujú, čo sa podarilo predchádzajúci mesiac. Cieľom týchto stretnutí je rozprúdiť na pôde školy debatu, zapojiť žiakov do chodu školy, naučiť ich nebáť sa vyjadrovať svoj názor a byť aktívnymi.

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD