Študent roka 2023/2024

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024. 🥳😍 

Koniec ďalšieho školského roka je tu a nám nezostáva nič iné, len poďakovať všetkým študentom, študentkám, pedagógom, majstrom, zamestnávateľom či rodičom – za usilovnosť, trpezlivosť a chuť zlepšovať sa. 💪

Sme hrdí na to, čo ste tento rok dokázali a čo sa nám spoločnými silami podarilo. 

Tešíme sa na vás opäť v septembri! 👋

Duálna Akadémia – Rozvíjame váš potenciál vo svete techniky

Digitalizácia, umelá inteligencia, robotizácia a moderné technológie sa stávajú súčasťou každodenného života. Vzdelávacia inštitúcia Duálna Akadémia, spoločne so svojou Súkromnou strednou odbornou školou automobilovou, pripravuje od roku 2016 ľudí na moderné pracovné pozície
v priemyselných spoločnostiach.

Vďaka systému duálneho vzdelávania sa žiaci našej strednej školy dokážu veľmi ľahko prispôsobiť prepojeniu medzi vzdelávaním a rýchlo sa meniacim trendom v pracovnom svete.

Uchádzači

Spoznaj nás a spoločne vyberieme odbor, v ktorom budeš dominovať.

Študentská zóna

Aktuálne informácie pre všetkých študentov Duálnej akadémie.

O škole

Pomocou duálneho vzdelávania vychovávame študentov pre moderný priemysel.

Novinky

Študenti si na našej strednej odbornej škole, sídliacej v Bratislave, môžu vybrať až zo 7 odborov – mechanik elektrotechnik, odborný informatik, mechatronik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, autotronik či autoopravár. 

Teóriu získanú v školských laviciach si následne každý druhý týždeň trénujú na praktickom vyučovaní. K dispozícii majú moderne vybavené dielne, špičkové laboratóriá a v neskorších ročníkoch už praxujú priamo u zamestnávateľov.

Po absolvovaní strednej školy a jedného z daných odborov sa im vďaka našim partnerským zamestnávateľom v duálnom vzdelávaní otvoria dvere do pracovného sveta moderných technológií.

Vzdelávacie
odbory

Duálni
zamestnávatelia