Prihlás sa
na Duálnu
akadémiu

Končíš základnú školu a rozhoduješ sa, kam ísť ďalej? Vyber si jeden zo siedmich odborov na Duálnej akadémii a zabezpeč si budúcnosť. Popri škole budeš praxovať a naberať užitočné skúsenosti.

Duálna akadémia – stredná škola s budúcnosťou

Digitalizácia, umelá inteligencia, robotizácia a moderné technológie sa stávajú súčasťou každodenného života. Vzdelávacia inštitúcia Duálna akadémia, spoločne so svojou Súkromnou strednou  odbornou školou  automobilovou, pripravuje od roku 2016 ľudí na moderné pracovné pozície v priemyselných spoločnostiach.

Vďaka systému duálneho vzdelávania sa žiaci našej strednej školy dokážu veľmi ľahko prispôsobiť prepojeniu medzi vzdelávaním a rýchlo sa meniacim trendom v pracovnom svete.

Uchádzači

Spoznaj nás a spoločne vyberieme odbor, v ktorom budeš dominovať.

Študentská zóna

Aktuálne informácie pre všetkých študentov Duálnej akadémie.

Virtuálna prehliadka

Prehliadni si našu školu, alebo si vyber z termínov dní otvorených dverí.

Novinky

Študenti si na našej strednej odbornej škole, sídliacej v Bratislave, môžu vybrať až zo 7 odborov – mechanik elektrotechnik, odborný informatik, mechatronik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, autotronik či autoopravár. 

Teóriu získanú v školských laviciach si následne každý druhý týždeň trénujú na praktickom vyučovaní. K dispozícii majú moderne vybavené dielne, špičkové laboratóriá a v neskorších ročníkoch už praxujú priamo u zamestnávateľov.

 Po absolvovaní strednej školy a jedného z daných odborov sa im vďaka našim partnerským zamestnávateľom a veľkým spoločnostiam ako napríklad Volkswagen Slovakia, ŠKODA Auto Slovensko, Faurecia či Slovnaft otvoria dvere do pracovného sveta moderných technológií.

Vzdelávacie
odbory

Duálni
zamestnávatelia