Deviataci, 
viete ako sa
k nám
prihlásiť? 🚀

Podajte si žiadosť a prihlášku o duálne vzdelávanie

⏱️ Čas na podanie žiadosti a prihlášky na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálna Akadémia sa kráti. 💥

Vyberte si odbor, zamestnávateľa, vyplňte našu online žiadosť (do 29.2.2024), podajte si prihlášku na našu strednú školu (do 20.3.2024), absolvujte pohovor u vybraného zamestnávateľa a staňte sa jedným z nás! 🦾

(Pre úspešné zaregistrovanie záujmu o štúdium na Duálnej Akadémii je nutné vyplniť a odovzdať oba dokumenty – žiadosť aj prihlášku)

PODROBNÝ VIDEONÁVOD AKO SA K NÁM PRIHLÁSIŤ

Duálna Akadémia – Rozvíjame váš potenciál vo svete techniky

Digitalizácia, umelá inteligencia, robotizácia a moderné technológie sa stávajú súčasťou každodenného života. Vzdelávacia inštitúcia Duálna Akadémia, spoločne so svojou Súkromnou strednou odbornou školou automobilovou, pripravuje od roku 2016 ľudí na moderné pracovné pozície
v priemyselných spoločnostiach.

Vďaka systému duálneho vzdelávania sa žiaci našej strednej školy dokážu veľmi ľahko prispôsobiť prepojeniu medzi vzdelávaním a rýchlo sa meniacim trendom v pracovnom svete.

Uchádzači

Spoznaj nás a spoločne vyberieme odbor, v ktorom budeš dominovať.

Študentská zóna

Aktuálne informácie pre všetkých študentov Duálnej akadémie.

O škole

Pomocou duálneho vzdelávania vychovávame študentov pre moderný priemysel.

Novinky

Študenti si na našej strednej odbornej škole, sídliacej v Bratislave, môžu vybrať až zo 7 odborov – mechanik elektrotechnik, odborný informatik, mechatronik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, autotronik či autoopravár. 

Teóriu získanú v školských laviciach si následne každý druhý týždeň trénujú na praktickom vyučovaní. K dispozícii majú moderne vybavené dielne, špičkové laboratóriá a v neskorších ročníkoch už praxujú priamo u zamestnávateľov.

Po absolvovaní strednej školy a jedného z daných odborov sa im vďaka našim partnerským zamestnávateľom v duálnom vzdelávaní otvoria dvere do pracovného sveta moderných technológií.

Vzdelávacie
odbory

Duálni
zamestnávatelia