Získali sme status nadpodnikového vzdelávacieho centra

V Duálke sme splnili prísne podmienky a stali sme sa prvým Nadpodnikovým vzdelávacím centrom na Slovensku. Tento status predstavuje značku kvality pre zamestnávateľa a vďaka tomu sme „výkladnou skriňou“ pre automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechniku a automatizáciu.

Čo to presne znamená?

➡️ Vybudovali sme Stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce

➡️ Partnerstvá so strednými odbornými školami, vysokými školami a poradenskými zariadeniami

➡️ Partnerstvá so zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania v oblasti podpory pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

➡️ Uskutočňujeme inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

➡️ Poskytujeme akreditované vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania

➡️ Vzdelávame a pripravujeme hlavných inštruktorov a inštruktorov

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou nám udelili tento status, čím sa potvrdilo, že Duálna akadémia zabezpečuje inovatívne a kvalitné odborné vzdelávanie pre dospelých a žiakov.

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD