Inštrukcie pred otvorením nového školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

čas prázdnin uplynul opäť veľmi rýchlo. Dúfame, že ste si letné dni užili naplno a oddýchnutí ste v očakávaní nového šk. roka 2022/2023.

V pondelok, 05.09.2022, prekročíte opäť brány SSOŠA DA – našej Duálky. Otvorenie nového šk. roka 2022/2023 začne o 9:00 hod. pred budovou školy slávnostným príhovorom p. riaditeľky, Mgr. Veroniky Matysovej (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).

ŽIACI PRVÉHO ROČNÍKA

Naši prváci sa oboznámia so školou, absolvujú povinné školenie BOZP, preberanie skriniek, učebníc, prac. oblečenia.

Prosím, doneste si so sebou ruksak resp. tašku.

Všetky dôležité info Vám poskytnú tr. učitelia počas tr. hodín.

V rámci údajov, ktoré škola potrebuje do evidencie si so sebou prineste:

– rodný list (resp. kópiu)

– vysvedčenie z 9. ročníka (resp. kópiu)

Vzhľadom na situáciu ohľadom monitorovania COVID-19, je potrebné (podmienka vstupu do školy), aby rodič/zákonný zástupca žiaka poslal elektoronicky prostredníctvom EduPage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“:

1. Úvod

2. Žiadosti/Vyhlásenia

3. Cez + v pravom dolnom rohu – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Platí od 15.08.2022

4. Vyplňte tlačivo

V prípade technických problémov, môžete tlačivo výnimočne vypísať aj v papierovej podobe (viď príloha).

Žiakom boli taktiež vygenerované prístupové heslá na EduPage a variabilný symbol pre stavu. Stravovať sa v školskej jedálni bude možné po uhradení stravného (predpokladáme od 06.09.2022), t.j. kredit na ISIC, objednanie obeda prostredníctvom EduPage.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte.

vedenie SSOŠA DA

PS: Tešíme sa na vás! 🙂

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD