Agentúrny
zamestnávateľ

Duálna akadémia získala v máji 2021 štatút Agentúrneho zamestnávateľa.

To znamená, že po novom môže Duálna akadémia uzatvárať učebné zmluvy priamo so žiakmi, ktorí sa ešte nevedia rozhodnúť pre budúceho zamestnávateľa, avšak láka ich na prax orientovaný duálny systém vzdelávania.

Duálna akadémia ako agentúra poskytne žiakovi všetky výhody vyplývajúce z duálu a zabezpečí žiakovi plnohodnotné praktické vyučovanie vo svojom pracovisku praktického vyučovania, ako aj flexibilne u viacerých hostiteľských zamestnávateľov z praxe v priebehu štúdia žiaka.

Na základe dohody s hostiteľským zamestnávateľom tak môže žiak prestúpiť do duálu aj k inému zamestnávateľovi v priebehu štúdia. Duálna akadémia ako agentúra ponúka vzdelávanie vo všetkých študijných vzdelávacích odboroch.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte.