Žiadosť bola úspešne odoslaná.
Ďakujeme!

POZOR!

Pre úspešné zaregistrovanie záujmu o štúdium na Duálnej Akadémii je nutné podať žiadosť (to už máte za sebou) a aj oficiálnu prihlášku na strednú školu.

Prihlášku môžete podať prostrednícvom EduPage.

ALEBO

Prihlášku môžete poslať poštou na adresu 

Duálna Akadémia, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY JE DO 20.3.2024