Oficiálny príhovor novej pani riaditeľky Ing. Anny Špačekovej

2. mája 2023 sa zišla celá škola, študenti, pedagogický aj nepedagogický personál, aby privítali novú pani riaditeľku – Ing. Annu Špačekovú, ktorá je u nás na zástup Mgr. Veroniky Arpášovej počas jej materskej dovolenky.

Predsedníčka RNDr. Renáta Valeková privítala novú pani riaditeľku do tímu Duálky a študenti ju po príhovore odmenili búrlivým potleskom. Tešíme sa, že vidíme rovnako spoločnú víziu, hodnoty a misiu Duálnej Akadémie.

„Dovoľte mi, aby som sa predstavila – volám sa Anna Špačeková, som absolventkou Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde som absolvovala aj doplnkové pedagogické štúdium. Pracovala som na rôznych pozíciách – ako programová riaditeľka nadácie na podporu malého a stredného podnikania, na marketingu veľkej americkej korporácie ako produktový manažér, neskôr manažér komunikácie, vo švajčiarskej konzultantskej spoločnosti ako tréner rozvoja ľudských zdrojov, osem rokov na Spojenej škole Novohradská – Gymnáziu J.Hronca v Bratislave, z toho tri roky ako Head of IB Programmes (medzinárodného programu International Baccalaureate) a vyskúšala som si aj regionálne školstvo – dva roky ako zástupkyňa riaditeľky na ZŠ v Lozorne.

Mala som veľkú radosť, keď ma po náročnom výberovom konaní vybrali na pozíciu riaditeľky SSOŠA – DA, pretože vízia Duálnej Akadémie ma veľmi oslovila: byť popredným, moderným, prosperujúcim a inšpirujúcim centrom vzdelávania a cesta, ktorou sa chceme uberať, vedie cez ľudskosť, otvorenú komunikáciu, zodpovednosť, vytrvalosť, nadšenie a profesionalitu. Ale aby to nneboli len prázdne slová, musia byť pretavené do činov –  a latka je nastavená vysoko, takže bude treba vynaložiť isté – nemalé úsilie, aby sme to dosiahli.

Podľa mňa úplným základom úspešného fungovania akéhokoľvek spoločenstva ľudí sú dobré vzťahy – ako sa k sebe navzájom správame. Rešpekt, zodpovednosť a spolupráca sú nesmierne dôležité. Zvlášť študentom by som rada pripomenula, že dobré správanie je správne – a nevhodné správanie je neakceptovateľné. Myslite prosím aj na to, že ak sa napríklad niečo zničí, poškodí, musí sa to nahradiť a vynaložené prostriedky môžu chýbať inde – na škodu všetkých.

Dôležité so OBYČAJNÉ veci – chodiť poriadne do školy, chodiť do školy a na prax načas a keď už je človek v škole, byť prítomný nielen telom, ale aj duchom – teda zapájať sa a pracovať.

Chcem vás povzbudiť aj k zapájaniu sa do aktivít a využívať možnosti, ktoré vám škola ponúka. Úspechy sa odzrkadľujú na všetkých, na reputácii školy a na hodnote každého jedného z vás. Spomeniem Daniela Kádeka a jeho úspech v súťaži Young Car Mechanic – uspel v konkurencii nie desiatok, ale stoviek súťažiacich a urobil radosť a dobré meno sebe, ale aj nám všetkým. Na Edupage som videla aj hrdé tváre tímu študentov, ktorí postavili buginu s burácajúcim motorom – skvelé!

Takéto aktivity vám pomáhajú získavať nové zručnosti, rozvíjať svoje záľuby, zoznámiť sa s novými ľuďmi – no nielen to. Učíte sa pri nich správne komunikovať a spolupracovať, dokonca viesť tím, získať rešpekt a aj sebaúctu – to všetko je užitočné pre vašu budúcu profesionálnu kariéru – a o to predsa škole ide, pripraviť vás dobre do života.

Preto nemôžem nespomenúť výzvy, ktoré stoja pred nami všetkými – musíme udržať krok s rapídne sa meniacimi technológiami, aj so smerovaním ekonomiky. V tejto chvíli nie je pravý čas hovoriť o tom viac, ale musíme sa tomu venovať. A ja som v tomto smere optimista.

Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste sa – ktokoľvek – neváhali na mňa obrátiť, hovoriť so mnou o vašich nápadoch alebo starostiach – moje dvere budú vždy otvorené.

Som naozaj vďačná celému tímu Duálnej Akadémie na čele s pani RNDr. Renatou Valekovou, kolegom a všetkým zamestnancom za srdečné privítanie a podporu, ktorú mi vyjadrujú. Som si istá, že v takejto pozitívnej atmosfére sa nám spoločným úsilím bude dariť premeniť víziu DA na skutočnosť.“

Ing. Anna Špačeková

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD