Výsledky volieb do Rady školy

Na základe výzvy Duálnej akadémie, z.z.p.o., zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy Duálnej akadémie, v termíne od 15.10.2021 do 15.11.2021 prebehli voľby členov do Rady školy. Nové zloženie Rady školy je nasledovné:

Zvolený člen za žiakov:

Samuel Beke

Zvolený člen za nepedagogických zamestnancov:

Viera Havírová

Zvolení členovia za pedagogických zamestnancov:

Ing. Martin Žitný

Mgr. Alžbeta Zbraneková

Zvolení členovia za rodičov žiakov:

Erik Hanic

Monika Plecháčková

Ing. Milan Uram-Kocurišin

Zvolení členovia za zriaďovateľa školy:

RNDr. Renáta Valeková – Duálna akadémia z.z.p.o.

Ing. Milan Ráchela – Duálna akadémia z.z.p.o.

Mgr. Jana Zápalová – Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Ivan Bartík – Volkswagen Slovakia a.s.

Zápisnica z priebehu volieb pre zostavenie Rady školy pri SSOŠ automobilovej DA je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD