Absolventi Duálnej Akadémie (2019 – 2023)

Slávnostné ukončenie štúdia maturitného ročníka 2023!

Gratulujeme všetkým našim absolventom, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom ukončení štúdia na Duálnej Akadémii. Spoločne sme zhodnotili ich 4-ročné snaženie či svedomité získavanie vedomostí a zručností.

Sme hrdí, ako ďaleko to naši študenti dosiahli a preto im všetkým držíme palce v ich vlastnej budúcnosti. Ďakujeme našim partnerom, ktorí prispeli k vzdelávaniu týchto mladých ľudí a starajú sa o to, aby ich vzdelanie a zručnosti dosiahli maximum. Vďaka usilovnej práci si odnášajú vysvedčenie, osvedčenie SOPK, osvedčenie odbornej spôsobilosti §21 a nemecký certifikát AP2.

Ďakujeme Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore – AHK Slowakei a Volkswagen Slovakia za spoluprácu a našim študentom želáme veľa šťastia v osobnom, ale aj pracovnom živote.

Menovite ďakujeme p. Andrej Pavlík – vedúci CDV, Štefan Tarci z Volkswagen Slovakia, zástupca zamestnávateľa Siemens – p. Róbert Zachej, zástupca stavovskej org. SOPK – p. Miroslav Zimek, výkonný člen predstavenstva SNOPK – p. Peter Kompala, zástupcovia SNOPK – p. Iveta Hrkeľová, p. Eva Zigová, p. Barbora Cholková.

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD