Druhá šanca: Druhé kolo prijímacích skúšok

Druhé kolo prijímacích skúšok do Duálky sa blíži!

Nepodali ste si prihlášku do Duálnej Akadémie a teraz to ľutujete? Nezúfajte, máme pre vás druhú šancu.

  • Prihlášky môžete posielať do 18.6.2023

Prihlášku nájdete tu

  • Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20.6.2023
  • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 23.6.2023 
  • Uchádzači musia do 28.6.2023 potvrdiť nastúpenie na školu
  • Zápis do prvého ročníka prebehne od 26.6 – 28.6.2023 (8:00 – 15:00)

Úlohou rodiča bude vypísať prihlášku na strednú školu a doručiť ju osobne alebo poštou na Duálnu Akadémiu, prípadne vyplniť prihlášku do druhého kola cez EduPage v spolupráci s výchovným poradcom na základnej škole.

Nezabudnite vyplniť aj žiadosť o systém duálneho vzdelávania.

Žiadosť nájdete tu

Pozvánky na prijímacie skúšky budeme zasielať elektronicky aj poštou na uvedené korešpondenčné adresy.

Share on facebook
Zdieľať
ODOBERAŤ NEWSLETTER

Pravidelný dvojmesačný
Duálka newsletter

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD