Naši študenti v Portugalsku vďaka Erasmu+

V rámci programu Erasmus+ sa študenti Duálnej Akadémie mali možnosť zúčastniť vzdelávacieho pobytu v portugalskom meste Braga. Tento výnimočný program, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej Únie, umožňuje mladým ľuďom získať nové vedomosti, zručnosti a kultúrne zážitky v zahraničí.

Cesta za vzdelaním do Portugalska

Naši študenti vycestovali do Portugalska pod vedením pedagóga Alfréda Bauera. Pán Bauer verí, že takéto skúsenosti poskytujú študentom nový pohľad na vzdelávanie a obohatí ich to o praktické zručnosti, ktoré budú môcť využiť v budúcnosti. Študenti sa usadili v meste Braga, kde sa zapojili do rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivít organizovaných naším partnerom, Mobility Friends.

Zážitky a úspechy z pobytu

Počas pobytu sa zapojili do olympiády, ktorá podporovala integráciu, zlepšovala komunikáciu a spoluprácu medzi účastníkmi z rôznych krajín. Naši študenti, rozdelení do zmiešaných tímov, dosiahli vynikajúce výsledky – ich tímy sa umiestnili na prvom a treťom mieste. Okrem ocenení si domov priniesli aj symbolického portugalského kohúta.

Kultúrne zážitky boli taktiež významnou súčasťou pobytu. Študenti sa zúčastnili tematického večera pri príležitosti 12. výročia Mobility Friends, kde mali možnosť zažiť domáci folklór, stretnúť sa s ďalšími 14 školami z rôznych 9 krajín. Tieto aktivity prispeli k rozvoju medzinárodných priateľstiev a kontaktov, ktoré môžu byť cenné v ich budúcom profesijnom živote.

Späť doma s novými skúsenosťami

Po návrate domov študenti pripravili prezentáciu svojho pobytu pre vedenie školy, kde sa podelili o svoje zážitky, emócie a osobné prínosy z tejto skúsenosti. Tento pobyt bol pre všetkých zúčastnených nesmierne obohacujúci a poskytol im mnoho nových podnetov pre ďalší rozvoj.

Pridajte sa k nám!

Duálna Akadémia poskytuje svojim študentom množstvo príležitostí na vzdelávanie v zahraničí. Ak máte záujem spoznávať nové krajiny a získať cenné skúsenosti, staňte sa aj vy súčasťou našej školy a využite program Erasmus+.

Program Erasmus+ KA121-VET-000126844 je financovaný zo zdrojov Európskej Únie.

Share on facebook
Zdieľať
ODOBERAŤ NEWSLETTER

Pravidelný dvojmesačný
Duálka newsletter

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD