Výberové konanie na riaditeľa školy

Duálna akadémia, z.z.p.o.

J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky strednej školy:

Výberové konanie na riaditeľa školy PDFStiahnúť

Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD