Získali sme národnú cenu kvality v OVP

Naša škola bola ocenená. Získali sme Národnú cenu kvality v odbornom vzdelávaní a príprave v kategórii EXCELENTNOSŤ. Nesmierne si to vážime a tešíme sa.

Je to výsledok práce a snaženia nás všetkých – pedagógov, vedenia školy, študentov až po nepedagogických zamestnancov. Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou zamestnávateľov pre OVP označili mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorého zorganizovali odovzdávanie cien spolu s konferenciou k témam odborného vzdelávania.

Ako Podniková škola, ktorá bola vybudovaná na základoch a inšpiráciách nemeckým školským systémom, sa môžeme pochváliť poskytovaním až 70% času praktickým vyučovaním. Aktualizujeme školské vzdelávacie osnovy podľa potrieb zamestnávateľov. Vzdelávame jednoducho takou formou, aby sme žiakov čo najlepšie pripravili pre výzvy 21. storočia. Ešte raz ďakujeme!

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD