Imatrikulácie v Duálnej akadémii

Naši najmladší študenti oficiálne vstúpili do „duálkovského cechu“.👏 Spolu až 105 prvákov, z piatich tried, absolvovalo svoje imatrikulácie v priestoroch nášho najväčšieho partnera Volkswagen.🦾

Sme hrdí na to, že sa môžeme pýšiť ďalšími žiakmi, ktorí si vybrali Duálnu akadémiu. Práve oni majú potenciál na to, aby boli v budúcnosti technicky zdatnými a pripravení na trh práce.🤝

Veríme, že si študenti uvedomujú dôležitosť imatrikulácií a vydajú sa zodpovedným spôsobom na cestu duálneho vzdelávania, ktoré im otvorí dvere do budúcnosti.⚙

Medzi pozvanými hosťami nechýbali:

👉 pani predsedníčka DA: RNDr. Renáta Valeková

👉 riaditeľka SSOŠA DA: Mgr. Veronika Matysová

👉 zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Konevalová

👉 zástupkyňa riaditeľky pre všeobecno-vzdelávacie predmety: Mgr. Alžbeta Zbraneková

👉 zástupca riaditeľky pre odborné predmety: Ing. Martin Kmec

👉 vedúci SET tréningové centrá/vzdelávanie: Ing. Štefan Tarcsi

👉 vedúci odborného vzdelávania: Ing. Milan Ráchela

Share on facebook
Zdieľať

© Duálna Akadémia 2019-2023. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia cookies GDPR GDPR Online DOD